กิจกรรม MICT CAMP::ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานชิงรางวัลกว่าหนึ่งแสนบาท

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้”

อบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการโปรแกรม

ขอเชิญครูทั่วประเทศร่วมงาน วทร21 ส่งผลงานและworkshop

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

สสวท. ขอเชิญครูทั่วประเทศร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 21 (วทร.21)

ผู้แทนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2556

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม scratch รุ่น 2

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ได้จัดอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2

ผู้แทนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2556

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 (IOI2013) ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศออสเตรเลีย รายชื่อผู้แทนประเทศไทยดังนี้(จากซ้ายไปขวา) นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ    นายจิรายุ ลือเวศย์วณิช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   จ.นครปฐม        นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล    โรงเรียนแสงทองวิทยา       จ.สงขลา นายทศพร  แสงจ้า       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   จ.นครปฐม