Skip to main content

ขอเชิญวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ร่วมประชุมวิชาการ CTEF2016 โดย สสวท. สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ฟรี

       สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมเชิงวิชาการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต: Conference for Thailand Education Future(CTEF2016) ในหัวข้อ "ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพเรียนรู้" ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม.

       จึงขอเชิญวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย สสวท.เป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียน  เฉพาะ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนมาที่ http://goo.gl/forms/oe7TTLO7dR เท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku.ac.th/ctef2016 

เอกสารแนบ: จดหมายเชิญวิทยากรแกนนำ

ctef2016

 

ctef, ctef2016, ประชุมวิชาการ, วิทยากรแกนนำ