Skip to main content

Tag: computing science

อบรมครูผู้สอนวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร

“โปรดอ่านทุกข้อความต่อไปนี้และข้อความในเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม”

       สสวท. ขอเชิญชวนศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 หลักสูตร 1 รุ่นที่ 3 ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4   อบรมวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
2. หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2562 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5   อบรมวันที่ 22 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
อบรมผ่านระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (IPST LEARNING SPACE) ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3413  อีเมล npain@ipst.ac.th

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  อีเมล: suksapan99@hotmail.com  โทรศัพท์: 02-5383033 ต่อ 409,305,306
โทรติดต่อได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
-ราชดำเนิน โทร.0 2629 1910-1 -ลาดพร้าว โทร.0 2538 3021
-ราชบพิธ โทร.0 2221 0822
-สกสค.(คุรุสภา)โทร.0 2281 1637
-สนามกีฬาแห่งชาติ โทร.0 2214 3325
-ท้องฟ้าจำลอง โทร.0 2390 2546
-อิมพีเรียลสำโรง โทร.0 2756 8701-2
-สตรีท โทร.0 2054 1117, 0 2001 7474
-อ้อมน้อย โทร.0 2420 7095-8
เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com

หนังสือเรียนฉบับ e-Book จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6  0-2255-4433 https://www.chulabook.com/th/recommend/ipst_book

ราคาหนังสือเรียนและแบบฝึกวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ได้ที่ ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หนังสือเรียน ป.1

หนังสือเรียน ป.2

หนังสือเรียน ป.4

หนังสือเรียน ป.5

แบบฝึกทักษะ ป.1

แบบฝึกทักษะ ป.2

แบบฝึกทักษะ ป.4

แบบฝึกทักษะ ป.5

หนังสือเรียน ม.1

 

หนังสือเรียน ม.2

หนังสือเรียน ม.4

หนังสือเรียน ม.5

อบรมครูออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

        สสวท. ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ IPST LEARNING SPACE   ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/ เข้าระบบฯ อบรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ไม่มีวุฒิบัตร)

วิธีสมัคร และเข้าสู่ระบบอบรม
1. วิธีสมัคร: ก่อนเข้าอบรมทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ IPST LEARNING SPACE สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th/ > เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”> เลือกเมนู “สมัครสมาชิกใหม่”> กรอกข้อมูลส่วนตัวจนครบ > กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” จากนั้นระบบจะส่งอีเมลไปให้ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกดลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบอบรมตามข้อ 2.
2. วิธีเข้าสู่ระบบอบรม: สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว ให้เข้าเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th/ แล้วเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”> กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน > กด “ปุ่มเข้าสู่ระบบ” > เลือกเมนู “หลักสูตร/วิชาทั้งหมด” > เลือกหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2561 รุ่น 2 > เลือกวิชาที่ต้องการ ซึ่งมีให้เลือกเรียน 3 วิชา คือ
1. วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
2. วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1
3. วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกเรียนพร้อมกันได้มากกว่า 1 วิชา และหากท่านใดเคยสมัครสมาชิกเข้าอบรมในระบบ IPST LEARNING SPACE แล้ว ท่านไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ ให้เข้าสู่ระบบตามข้อ 2. โดยสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดิม หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับระบบการอบรม หรือการสมัคร สามารถเปิดดูคู่มือ หรือวีดิโอแนะนำการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบได้ที่หน้าเว็บไซต์ข้างต้น หรือติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 7070
– สามารถพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ห้องสนทนา และกระดานข่าวของแต่ละรายวิชา

 รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3413  อีเมล npain@ipst.ac.th

สไลด์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

เพื่อให้ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  สสวท.จึงได้จัดทำสไลด์เรื่องตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง 2560) โดยสามารถดาวน์โหลด ดังลิงก์

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

โครงการอบรมครูออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ”

สสวท. ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์ ผ่านระบบ IPST LEARNING SPACE   ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/ สมัครสมาชิกเข้าอบรมหลักสูตรได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และเข้าระบบอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 16 กันยายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะได้รับวุฒิบัตรเมื่ออบรมผ่านตามเกณฑ์การประเมิน คลิกอ่านรายละเอียด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3413  อีเมล npain@ipst.ac.th

สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัดฯ

     เพื่อให้ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในส่วนของตัวชี้วัดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ การเทียบเคียงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

และในส่วนของวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ได้จัดทำเอกสารสรุปภาพรวมหลักสูตรและตัวชี้วัด ง.๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ   ว.๔.๒ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐  ดังเอกสาร ดาวน์โหลด

 

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  อีเมล: suksapan99@hotmail.com  โทรศัพท์: 02-5383033 ต่อ 409,305,306
โทรติดต่อได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
-ราชดำเนิน โทร.0 2629 1910-1 -ลาดพร้าว โทร.0 2538 3021
-ราชบพิธ โทร.0 2221 0822
-สกสค.(คุรุสภา)โทร.0 2281 1637
-สนามกีฬาแห่งชาติ โทร.0 2214 3325
-ท้องฟ้าจำลอง โทร.0 2390 2546
-อิมพีเรียลสำโรง โทร.0 2756 8701-2
-สตรีท โทร.0 2054 1117, 0 2001 7474
-อ้อมน้อย โทร.0 2420 7095-8
เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com

หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6 หรือสอบถามข้อมูล สสวท. โทร 0-2392-4021 ต่อ 1112, 1115  เว็บไซต์  http://www.chulabook.com/ipst_book.asp 

ราคาหนังสือเรียนและแบบฝึก วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา

1. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 ราคา 76 บาท
2. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2 ราคา 92 บาท
3.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4 ราคา 82 บาท
4.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5 ราคา 99 บาท
5. แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 ราคา 33 บาท
6. แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2 ราคา 38 บาท
7.แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4 ราคา 35 บาท
8.แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5 ราคา 41 บาท

ราคาหนังสือเรียน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษา

1.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 ราคา 83 บาท
2. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.2 ราคา 69 บาท
3.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.4 ราคา 41 บาท
4. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.5 ราคา 54 บาท

หนังสือเรียน ป.1 ราคา 76 บาท

หนังสือเรียน ป.2 ราคา 92 บาท

หนังสือเรียน ป.4 ราคา 82 บาท

หนังสือเรียน ป.5 ราคา 99 บาท

 

แบบฝึกทักษะ ป.1 ราคา 33 บาท

แบบฝึกทักษะ ป.2 ราคา 38 บาท

 

แบบฝึกทักษะ ป.4 ราคา 35 บาท

แบบฝึกทักษะ ป.5 ราคา 41 บาท

 

หนังสือเรียน ม.1 ราคา 83 บาท

 

 

หนังสือเรียน ม.2 ราคา 69 บาท

หนังสือเรียน ม.4 ราคา 41 บาท

หนังสือเรียน ม.5 ราคา 54 บาท

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ป.๑-๖

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖

*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***