ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558

ioi2015-result

  ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558(ioi2015)  ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน คือ 4 เหรียญเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2. นายภูมิรพี ลือนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3. นายนนทกฤษ ไชยวงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

4. นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 324 คน และประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 84 ประเทศ

ioi2015-2

   ในการเดินทางแข่งขันครั้งนี้มีคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนประกอบด้วย

  1. ผศ.ดร.จิตรทัศน์ ฝักเจริญผล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีม
  2. ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรองหัวหน้าทีม
  3. ดร.ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
  4. ดร.สันธนา ชัยมนตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้สังเกตการณ์
  5. น.ส.วชิรพรรณ ทองวิจิตร จาก สสวท. เป็นผู้จัดการทีม
 

ioi, คอมพิวเตอร์โอลิมปิก, โอลิมปิก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222