เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล ด้วยตนเอง

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล รุ่น IPST-MicroBOX ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/

สุขภาพและความปลอดภัย

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

|คำแนะนำเบื้องต้น | การจัดวางอุปกรณ์ และท่านั่ง | การวางและเคลื่อนไหวมือ แขน| | อุปนิสัยในการทำงาน | สุขภาพและการออกกำลังกาย |

เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล ด้วยตนเอง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ tips

IPST-MicroBOX เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล รุ่น IPST-MicroBOX ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  ได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/

โปรแกรมมิ่งไม่ยากอย่างที่คิด

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ข่าวการศึกษา, ครู, นักเรียน, บทความ, บทความคอมพิวเตอร์, บุคคลทั่วไป

สาขาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านเว็บไซต์ www.programming.in.th เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป                     Read More.

จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมาก  และเพิ่มขึ้นทุกวัน  การใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกันย่อม มีผู้ ที่มีความประพฤติไม่ดีปะปน และสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นอยู่เสมอ หลายเครือข่ายจึงได้ออกกฏเกณฑ์การใช้งานภาย ในเครือข่าย เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายของตนยึดถือและปฏิบัติตามการสร้างกฏเกณฑ์ก็เพื่อให้สมาชิกโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดปัญหาจากผู้ใช้บางคนที่สร้างความเดือดร้อนให้

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์คืออะไร  : ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิชสิทธิ์ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ตนได้กระทำขึ้น

10 เกมอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

เกมที่อัยการสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยเมื่อปลายปี 2550 ที่ผ่านมาว่า ให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการซื้อให้ลูกเล่น ประกอบด้วย 1. แกรนด์ เทฟต์ ออโต้  (GTA-Grand Theft Auto) 2.แมนฮันต์  (Manhunt) 3.สการ์เฟซ  Read More.

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2552

เขียนโดย เมื่อ . หัวข้อ บทความ

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2552

(The International Olympiad in Informatics 2009 : IOI2009ณ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv)

ประเทศบัลแกเรีย ระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม 2552

 

ผลการแข่งขัน

ประเทศไทยได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

 

นายวิสิฐ ภัทรนุธาพรนายอาภาพงศ์ จันทร์ทองนายพศิน มนูรังษีนางสาวทักษพร กิตติอัครเสถียร

1. นายวิสิฐ ภัทรนุธาพร (เหรียญทอง) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2. นายอาภาพงศ์ จันทร์ทอง (เหรียญเงิน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3. นายพศิน มนูรังษี (เหรียญเงิน) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

4. นางสาวทักษพร กิตติอัครเสถียร (เหรียญทองแดง) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)