10 เกมอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

10 เกมอันตรายที่ผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการซื้อให้ลูกเล่น เกมที่อัยการสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยเมื่อปลายปี 2550 ที่ผ่านมาว่า ให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการซื้อให้ลูกเล่น ประกอบด้วย 1. แกรนด์ เทฟต์ ออโต้  (GTA-Grand Theft Auto) 2.แมนฮันต์  (Manhunt) 3.สการ์เฟซ  (Scarface) 4.ห้าสิบเซ็นต์ : บุลเลตพรูฟ  (50 Cent : Bulletproof) 5. สามร้อย : เดอะวิดีโอ เกม  (300 : The Video Game) 6. เดอะ ก็อดฟาเธอร์  (The Godfather) 7.คิลเลอร์ 7  (Killer 7) 8.เรสซิเดนต์ อีวิล 4 (Resident Evil 4) 9.ก็อด ออฟ วอร์  (God of […]

เรียนโปรแกรมมิ่งไม่ยากอย่างที่คิด

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านเว็บไซต์ www.programming.in.th เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป      

เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล ด้วยตนเอง

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล รุ่น IPST-MicroBOX ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/

สุขภาพและความปลอดภัย

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

|คำแนะนำเบื้องต้น | การจัดวางอุปกรณ์ และท่านั่ง | การวางและเคลื่อนไหวมือ แขน| | อุปนิสัยในการทำงาน | สุขภาพและการออกกำลังกาย |

โปรแกรมมิ่งไม่ยากอย่างที่คิด

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ข่าวการศึกษา, ครู, นักเรียน, บทความ, บทความคอมพิวเตอร์, บุคคลทั่วไป

สาขาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านเว็บไซต์ www.programming.in.th เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป                                  

จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมาก  และเพิ่มขึ้นทุกวัน  การใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกันย่อม มีผู้ ที่มีความประพฤติไม่ดีปะปน และสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นอยู่เสมอ หลายเครือข่ายจึงได้ออกกฏเกณฑ์การใช้งานภาย ในเครือข่าย เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายของตนยึดถือและปฏิบัติตามการสร้างกฏเกณฑ์ก็เพื่อให้สมาชิกโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดปัญหาจากผู้ใช้บางคนที่สร้างความเดือดร้อนให้

“Difference” is not “Conflict” หรือ “ความแตกต่าง” ย่อมต้องไม่สร้าง “ความขัดแย้ง”

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

ร.ศ. สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและอดีตกรรมการ กทช. ได้ให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุแห่งประเทศไทยสถานี 92.5 เมื่อเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาว่า “ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีสื่อสารมวลชนเป็นเจ้าของโดยรัฐบาล ทุกประเทศเหมือนกันหมด เพราะมีบทบาทหน้าที่ คือเพื่อสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปและรัฐบาลเกิดความเข้าใจที่ตรงกันพร้อมๆ กับการที่ได้รับข้อมูลทั่วถึงและต่อเนื่องอีกด้วย

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์คืออะไร  : ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิชสิทธิ์ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ตนได้กระทำขึ้น

10 เกมอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

เกมที่อัยการสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยเมื่อปลายปี 2550 ที่ผ่านมาว่า ให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการซื้อให้ลูกเล่น ประกอบด้วย 1. แกรนด์ เทฟต์ ออโต้  (GTA-Grand Theft Auto) 2.แมนฮันต์  (Manhunt) 3.สการ์เฟซ  (Scarface) 4.ห้าสิบเซ็นต์ : บุลเลตพรูฟ  (50 Cent : Bulletproof) 5. สามร้อย : เดอะวิดีโอ เกม  (300 : The Video Game) 6. เดอะ ก็อดฟาเธอร์  (The Godfather) 7.คิลเลอร์ 7  (Killer 7) 8.เรสซิเดนต์ อีวิล 4 (Resident Evil 4) 9.ก็อด ออฟ วอร์  (God of War) 10.ฮิตแมน […]