Author Archive

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน ม. 3 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท.

หนังสือรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ Resource type, คู่มือครู, บทเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014 (IOI2014) อย่างเป็นทางการ ทีมไทยได้สองเหรียญทอง สองเหรียญทองแดง ดังนี้

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย 4 คน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน

เกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย 2557

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ตามที่ สสวท. ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014” เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 นั้น

ปิดรับสมัครครูเข้ารับอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม MICT CAMP::ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานชิงรางวัลกว่าหนึ่งแสนบาท

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้”