หนังสือใหม่

 • python-Textbook

 • new1

 • new2

 • new3

ประชาสัมพันธ์

วิทยากรแกรนำ

camp

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

Programming.in.th

machine

ipst robot

camp

บทความ-ความรู้

 • Raptor:เครื่องมือเพิ่มพลังการเรียนรู้การโปรแกรม
  Raptor:เครื่องมือเพิ่มพลังการเรียนรู้การโปรแกรม

        ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธี มีเครื่องมือที่ช่วยสอนอยู่หลากหลาย ในที่นี้สามารถใช้ RAPTOR ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสร้างกระบวนการคิดแบบลำดับขั้น ถ่ายทอดกระบวนการคิดและตรวจสอบกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างกระบวนการคิดแบบลำดับขั้นด้วย RAPTOR       อ่านต่อ →

 • ทัศนคติกับการเรียนรู้การโปรแกรม

             คำพูดของครูจะมีผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก สิ่งที่ครูพูดจะนำไปสู่กระบวนการคิด พฤติกรรม ปฏิกิริยาโต้ตอบ อารมณ์และการแสดงออก สามารถเป็นไปได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อพฤติกรรมของเด็ก ดังคำของนักจิตวิทยาเด็กชื่อ ดร.เฮม จีนอตต์ อ่านต่อ →

 • การใช้ Social Media กับการศึกษา
  การใช้ Social Media กับการศึกษา

  ภาพที่ 1  ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเรียนรู้ด้วยสื่อสังคม               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปัน เผยแพร่ความรู้ที่ต้องการ สามารถแลกเปลี่ยน รวมทั้งเสนอความคิดได้โดยไม่ถูกปิดกั้นภายใต้กฎหมายที่กำหนด อ่านต่อ →

 • คุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
  คุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

    ภาพที่ 1 การใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน         อินเทอร์เน็ตถือเป็นสิ่งจำเป็นของสังคมในปัจจุบันของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย   ลองหันมองคนรอบๆ ข้างไม่ว่าจะขณะทานข้าว  อ่านต่อ →