• SlidePythonBook

 • ctef2015

 • Slideioi2015

หนังสือใหม่

 • python-Textbook

 • new1

 • new2

 • new3

ประชาสัมพันธ์

วิทยากรแกรนำ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

Programming.in.th

machine

ipst robot

camp

บทความ-ความรู้

 • จาก Flowchart สู่ Scratch

            สิ่งสำคัญของการแก้ปัญหาใดๆ คือการกระบวนการแก้ปัญหา ในวิชาด้านวิทยาคอมพิวเตอร์เรียกว่าขั้นตอนวิธี (Algorithm)   ในการโปรแกรม (Programming) ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องฝึกให้นักเรียนแสดงแนวความคิดในการแก้ปัญหาของตนโดยใช้รหัสลำลอง (Pseudocode) หรือ อ่านต่อ →

 • รหัส(ไม่)ลับ…. “QR Code”

           หากจะพูดถึงคำว่า “รหัส”อาจหมายถึงตัวเลข  ตัวอักษร  สัญลักษณ์  หรือภาพ ที่ใช้สื่อความหมายแทนข้อมูลเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “รหัสลับ”ซึ่งเป็นรหัสในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยและจะต้องเก็บรักษารหัสนี้ไว้เฉพาะบุคคล หน่วยงาน อ่านต่อ →

 • บริการจากกูเกิลกับชีวิตประจำวัน
  บริการจากกูเกิลกับชีวิตประจำวัน

          หลายคนอาจรู้จักกูเกิลในฐานะเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล (search engine) ที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริการค้นหาข้อมูลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน รูปที่ 1 ตราสัญลักษณ์บริษัทกูเกิล[1]   อ่านต่อ →

 • Social Network สร้างสรรค์หรือทำลาย “การเรียนรู้”

                  “… Facebook ของคุณชื่อว่าอะไร…” , “…ขอเพิ่มเป็นเพื่อนได้ไหมครับ..”, “Id Line ของคุณคืออะไร..”  ประโยคคำถามเหล่านี้เป็นคำถามในเครือข่ายสังคม  อ่านต่อ →