หนังสือใหม่

 • python-Textbook

 • new1

 • new2

 • new3

ประชาสัมพันธ์

วิทยากรแกรนำ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

Programming.in.th

machine

ninjapy

ipst robot

camp

camp

บทความ-ความรู้

 • Internet of Things (IoT): เมื่อทุกสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต
  Internet of Things (IoT): เมื่อทุกสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต

            ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าเราจะทำอะไร อยู่ที่ไหน สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ  จึงอาจเปรียบอินเทอร์เน็ตเป็นดังสายลมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา แล้วเราล่ะ อ่านต่อ →

 • เริ่มต้นสอนเขียนโปรแกรมง่ายนิดเดียว
  เริ่มต้นสอนเขียนโปรแกรมง่ายนิดเดียว

         การเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  (critical thinking and problem solving) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ →

 • จากซีพียูเครื่องเล่นเกมสู่ภารกิจพิชิตอวกาศ
  จากซีพียูเครื่องเล่นเกมสู่ภารกิจพิชิตอวกาศ

        ภารกิจหนึ่งขององค์การบริหารการบินและอวกาศเแห่งชาติหรือนาซา(National Aeronautics and Space Administration: NASA) คือ การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและอวกาศ  ดังนั้นเพื่อให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จให้มากที่สุด อ่านต่อ →

 • Raptor:เครื่องมือเพิ่มพลังการเรียนรู้การโปรแกรม
  Raptor:เครื่องมือเพิ่มพลังการเรียนรู้การโปรแกรม

        ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธี มีเครื่องมือที่ช่วยสอนอยู่หลากหลาย ในที่นี้สามารถใช้ RAPTOR ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสร้างกระบวนการคิดแบบลำดับขั้น ถ่ายทอดกระบวนการคิดและตรวจสอบกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างกระบวนการคิดแบบลำดับขั้นด้วย RAPTOR       อ่านต่อ →

Facebook:สาขาคอมพิวเตอร์