Posts Tagged ‘โอลิมปิก’

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทยในแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทยในแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 (IOI 2017) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน Read More.

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

  ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558(ioi2015)  ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน คือ Read More.

ผู้แทนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2556

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 (IOI2013) ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศออสเตรเลีย รายชื่อผู้แทนประเทศไทยดังนี้(จากซ้ายไปขวา) นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ    นายจิรายุ Read More.

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแทน            มูลนิธิฯ สอวน. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมเข้มที่ สสวท. ถ้านักเรียน คนใดสนใจ ขอให้ติดต่อ กับฝ่ายแนะแนวหรือฝ่ายวิชาการ Read More.