Tag: อบรมครูออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จัดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged” ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และได้รับสมัครผู้เข้าอบรมเมื่อวันที่ 1-10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น จึงประกาศผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้ารับการอบรมฯ ดังนี้


ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายใน วันที่ 19 กันยายน 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus

ตามที่ สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus ไประหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2563 นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม “หลักสูตรกล่องสมองกลสร้างสรรค์และการเขียนโปรแกรม KB-IDE รุ่นที่ 1-4” และ “หลักสูตรกล่องสมองกลสร้างสรรค์และการเขียนโปรแกรม MicroPython รุ่นที่ 1-4” ดังเอกสาร

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

อบรมครูผู้สอนวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร

“โปรดอ่านทุกข้อความต่อไปนี้และข้อความในเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม”

       สสวท. ขอเชิญชวนศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 หลักสูตร 1 รุ่นที่ 3 ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4   อบรมวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
2. หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2562 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5   อบรมวันที่ 22 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
อบรมผ่านระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (IPST LEARNING SPACE) ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3413  อีเมล npain@ipst.ac.th

อบรมครูออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

        สสวท. ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ IPST LEARNING SPACE   ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/ เข้าระบบฯ อบรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ไม่มีวุฒิบัตร)

วิธีสมัคร และเข้าสู่ระบบอบรม
1. วิธีสมัคร: ก่อนเข้าอบรมทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ IPST LEARNING SPACE สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th/ > เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”> เลือกเมนู “สมัครสมาชิกใหม่”> กรอกข้อมูลส่วนตัวจนครบ > กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” จากนั้นระบบจะส่งอีเมลไปให้ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกดลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบอบรมตามข้อ 2.
2. วิธีเข้าสู่ระบบอบรม: สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว ให้เข้าเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th/ แล้วเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”> กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน > กด “ปุ่มเข้าสู่ระบบ” > เลือกเมนู “หลักสูตร/วิชาทั้งหมด” > เลือกหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2561 รุ่น 2 > เลือกวิชาที่ต้องการ ซึ่งมีให้เลือกเรียน 3 วิชา คือ
1. วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
2. วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1
3. วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกเรียนพร้อมกันได้มากกว่า 1 วิชา และหากท่านใดเคยสมัครสมาชิกเข้าอบรมในระบบ IPST LEARNING SPACE แล้ว ท่านไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ ให้เข้าสู่ระบบตามข้อ 2. โดยสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดิม หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับระบบการอบรม หรือการสมัคร สามารถเปิดดูคู่มือ หรือวีดิโอแนะนำการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบได้ที่หน้าเว็บไซต์ข้างต้น หรือติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 7070
– สามารถพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ห้องสนทนา และกระดานข่าวของแต่ละรายวิชา

 รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3413  อีเมล npain@ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222