หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, แบบเรียน-คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6 หรือสอบถามข้อมูล สสวท. โทร 0-2392-4021 ต่อ 1112, 1115

ราคาหนังสือเรียนและแบบฝึก วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท.

1. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 ราคา 84 บาท
2. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4 ราคา 91 บาท
3. แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 ราคา 33 บาท
4. แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4 ราคา 36 บาท
5. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 ราคา 97 บาท
6. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.4 ราคา 47 บาท

หนังสือเรียน ป.๑ ราคา ๘๔ บาท

Link: http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163626783


 

แบบฝึกทักษะ ป.๑ ราคา ๓๓ บาท

Link: http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163626936

 

หนังสือเรียน ป.๔ ราคา ๙๑ บาท

Link: http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163626806


 

 

แบบฝึกทักษะ ป.๔ ราคา ๓๖ บาท

Link: http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163626882

 

หนังสือเรียน ม.๑ ราคา ๙๗ บาท

Link: http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163626790

 

 

หนังสือเรียน ม.๔ ราคา ๔๗ บาท

Link: http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163626868

Tags: , ,