แนะนำการอบรมออนไลน์ หลักสูตร ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล, บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ได้พัฒนาชุดกล่องสมองกลเพื่อเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ ผู้ใช้สามารถประยุกต์กล่องสมองกลกับความรู้ในศาสตร์ต่างๆ

การใช้งาน IPST MicroBox

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

IPST MicroBox  • ส่วนประกอบ • ลายวงจร – ลายวงจรสำหรับพริ้นทร์ลง PCB (พริ้นทร์แบบสองหน้า) – ลายวงจรสำหรับดูรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ • โปรแกรมที่ใช้ – AVR Studio – WinAVR – PonyProg2000 •      รายการอุปกรณ์แต่ละบอร์ดสำหรับประกอบเอง •      คู่มือการใช้ IPST MicroBox •      ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้กับ IPST MicroBox แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega16 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf http://www.captain.at/electronics/atmel-programmer/ http://www.inex.co.th/micro/ Share PostTwitterFacebookGoogle +1

การอบรม

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

การจัดอบรมการใช้ชุดกล่องสมองกล  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาบทเรียนได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/ รายละเอียดเนื้อหาในการอบรมมีดังนี้ บทที่ 1 การสร้างชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox 1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์ 2) ความรู้ · รู้จักไมโครคอนโทรลเลอร์   · แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega16 · อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ด IPST-MicroBox · ส่วนประกอบชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox · ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจร · ทดสอบการทำงานของวงจร · สัญลักษณ์เกี่ยวกับวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 2 IPST-MicroBox และโปรแกรมสนับสุนน 1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์ 2) ความรู้ · ซอฟต์แวร์สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม   · การพัฒนาโปรแกรมด้วย AVR Studio · การดาวน์โหลดโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านพอร์ตขนาน · แผงวงจรหลักของ IPST-MicroBox · แผงวงจรแสดงตัวเลข […]

ศูนย์อบรม

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

โรงเรียนที่นำชุดกล่องสมองกลไปใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2546 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จ.นครศรีธรรมราช 2. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี 3. โรงเรียนศรีบุณญานนท์ จ.นนทบุรี 4. โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง 5. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์   พ.ศ. 2547 1. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จ. สุพรรณบุรี 2. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี 3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ. ฉะเชิงเทรา 4. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด 5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. นครศรีธรรมราช 6. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง พ.ศ. 2549 1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 2. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ พ.ศ. […]

ชุดกล่องสมองกล คืออะไร ?

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

ชุดกล่องสมองกล คืออะไร ? ชุดกล่องสมองกลประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือตัวกล่องสมองกลกับเซนเซอร์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียนรู้สามารถนำไปสร้างเป็นโครงงานหรือชิ้นงานได้ตามจินตนาการ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าพิจารณาแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็ล้วนแต่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น เช่น แอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็นและ เครื่องซักผ้า เราสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ให้ปิด หรือเปิดได้โดยอัตโนมัติ หลายคนสับสนว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้กันนั้น มีคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องได้ยังไง อันดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า คอมพิวเตอร์คืออะไร จากรากศัพท์ของคำว่า computer นั้นมาจากคำว่า compute   แปลว่า คำนวณ คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำรอง ดังนั้นอุปกรณ์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์จะต้องประกอบด้วยหน่วยต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็จัดว่ามีระบบคอมพิวเตอร์ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ขนาด รูปร่าง และวิธีการใช้งานในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้ถูกพัฒนาจนอยู่บนไอซีเพียงตัวเดียว เรียกว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เราสามารถใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างและควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น เราสามารถควบคุมแอร์ให้ลดอุณหภูมิอัตโนมัติเมื่อมีเมื่ออากาศร้อน หรือ สามารถสั่งปิด-เปิดไฟด้วยเสียง เป็นต้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบด้วย 6 […]

ชุดกล่องสมองกล

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

                                                                             ความเป็นมาของโครงการ           โครงการพัฒนาชุดกล่องสมองกล เพื่อเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรม วิชาโครงงาน ในระดับมัธยมศึกษา ชุดกล่องสมองกลนี้จะเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอนเพื่อให้นักเรียนรักการเขียนโปรแกรม รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรียนและในชีวิตประจำวัน พ.ศ. 2545 สสวท. […]

การใช้งาน IPST MicroBox

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

IPST MicroBox • ส่วนประกอบ • ลายวงจร – ลายวงจรสำหรับพริ้นทร์ลง PCB (พริ้นทร์แบบสองหน้า) – ลายวงจรสำหรับดูรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ • โปรแกรมที่ใช้ – AVR Studio – WinAVR – PonyProg2000 •      รายการอุปกรณ์แต่ละบอร์ดสำหรับประกอบเอง •      คู่มือการใช้ IPST MicroBox •      ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้กับ IPST MicroBox       แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega16   http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf http://www.captain.at/electronics/atmel-programmer/ http://www.inex.co.th/micro/       Share PostTwitterFacebookGoogle +1

ชุดกล่องสมองกล

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล, โครงการ-กิจกรรม

ชุดกล่องสมองกล คืออะไร ?

obj47geo110pg6p12

          ชุดกล่องสมองกลประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือตัวกล่องสมองกลกับเซนเซอร์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียนรู้สามารถนำไปสร้างเป็นโครงงานหรือชิ้นงานได้ตามจินตนาการ

 

โครงการชุดกล่องสมองกล

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล, โครงการ-กิจกรรม

ความเป็นมาของโครงการ               โครงการพัฒนาชุดกล่องสมองกล เพื่อเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรม วิชาโครงงาน ในระดับมัธยมศึกษา ชุดกล่องสมองกลนี้จะเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอนเพื่อให้นักเรียนรักการเขียนโปรแกรม รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรียนและในชีวิตประจำวัน   พ.ศ. 2545            สสวท. ม.เกตษรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และวิทยากรแกนนำ ประชุมหาขอบเขต รายละเอียด และขีดความสามาร ในการพัฒนา ต้นแบบชุดกล่องสมองกล อบรมชุดกล่องสมองกล รุ่น 1 กับครูคอมพิวเตอร์ และครูวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์) 30 คน พ.ศ. 2546  ทดลองใช้ชุดกล่องสมองกลชุดสำเร็จกับโรงเรียน 5 ศูนย์ คือ  1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช  2. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี  3. โรงเรียนศรีบุณญานนท์ จ.นนทบุรี  4. โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง  5. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี […]