ดาวน์โหลดร่างเอกสารประการอบรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ Text, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

ตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://oho.ipst.ac.th/download/document/scratch/Scratch_Doc_traning56.rar  

การประชุมวิชาการ“การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2013)”

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

1. สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป วิธีลงทะเบียน : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.ku.ac.th/ctef2013/  ส่งใบสมัครและชำค่าลงทะเบียน : ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ku.ac.th/ctef2013/