Skip to main content

ขอแสดงความอาลัยและเสียใจต่อครอบครัวของครูพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ครูพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย ต่อการจากไปอย่างไม่หวนกลับ ครูพงษ์ศักดิ์เป็นครูที่เก่งและมีความสามารถ สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมาย และร่วมงานกับ สสวท. เสมอมา ขอให้ครูพงษ์ศักดิ์ไปสู่สุขคติ จึงขอแสดงความอาลัยมา ณ ที่นี้