Skip to main content

ชุดกล่องสมองกล

          ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าพิจารณาแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็ล้วนแต่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น เช่น แอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็นและ เครื่องซักผ้า เราสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ให้ปิด หรือเปิดได้โดยอัตโนมัติ หลายคนสับสนว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้กันนั้น มีคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องได้ยังไง อันดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า คอมพิวเตอร์คืออะไร จากรากศัพท์ของคำว่า computer นั้นมาจากคำว่า compute   แปลว่า คำนวณ คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำรอง

 

 

          ดังนั้นอุปกรณ์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์จะต้องประกอบด้วยหน่วยต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็จัดว่ามีระบบคอมพิวเตอร์ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ขนาด รูปร่าง และวิธีการใช้งานในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้ถูกพัฒนาจนอยู่บนไอซีเพียงตัวเดียว เรียกว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เราสามารถใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างและควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น เราสามารถควบคุมแอร์ให้ลดอุณหภูมิอัตโนมัติเมื่อมีเมื่ออากาศร้อน หรือ สามารถสั่งปิด-เปิดไฟด้วยเสียง เป็นต้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนประมวลผล (CPU) ส่วนความจำหลัก (RAM) ส่วนความจำรอง (EEROM/EPROM/PROM/ROM) ส่วนรับเข้าและส่งออก (input/output) ส่วนจับเวลา (timer) และส่วนควบคุมการขัดจังหวะการทำงาน (interrupt controller) จะเห็นว่า จากส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งเพราะมีหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก และหน่วยความจำ แต่จะมีการรับข้อมูล เป็นสัญญาณดิจิทัล เราสามารถควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ทำงานได้ โดยใช้โปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น C   Basic Cobol