เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล ด้วยตนเอง

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

banner

เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล รุ่น IPST-MicroBOX ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

ได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/