ดาวน์โหลด

ตัวอย่างโครงงาน

สื่อประกอบคู่มือครู

อบรม C# รอบที่ 2

 • Icon of GroupA GroupA - [10]
  •  
 • Icon of GroupB GroupB - [10]
  •  
 • Icon of All - All (18.2 MiB) [ ดาวน์โหลด 767 ครั้ง]
 • Icon of Cdsetup - Cdsetup (19.8 MiB) [ ดาวน์โหลด 778 ครั้ง]
 • Icon of Document - Document (3.9 MiB) [ ดาวน์โหลด 6919 ครั้ง]
 • Icon of ProjectExample - ProjectExample (917.0 KiB) [ ดาวน์โหลด 799 ครั้ง]
 • Icon of Slides - Slides (3.0 MiB) [ ดาวน์โหลด 992 ครั้ง]

อบรมครูภาษา C# รอบที่ 1

ซอฟต์แวร์

เอกสารและสื่อการจัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์

เอกสาร

สื่อการสอน Graphic