ดาวน์โหลด

ตัวอย่างโครงงาน

สื่อประกอบคู่มือครู

 • Icon of MediaIt-M1 สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.1 - MediaIt-M1 (51.6 MiB) [ ดาวน์โหลด 1792 ครั้ง]
 • Icon of MediaM2 สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.2 - MediaM2 (27.3 MiB) [ ดาวน์โหลด 1519 ครั้ง]
 • Icon of Mediateacherguidem3 สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.3 - Mediateacherguidem3 (26.4 MiB) [ ดาวน์โหลด 1660 ครั้ง]
 • Icon of PassManual-ICT-M1-M3 รหัสผ่านในการเปิดไฟล์สือคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1-3 - PassManual-ICT-M1-M3 (705.0 B) [ ดาวน์โหลด 1361 ครั้ง]
 • Icon of คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) - คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) (294.5 KiB) [ ดาวน์โหลด 354 ครั้ง]
 • Icon of คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) - คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) (835.5 KiB) [ ดาวน์โหลด 27830 ครั้ง]

อบรม C# รอบที่ 2

 • Icon of GroupA GroupA - [10]
  •  
 • Icon of GroupB GroupB - [10]
  •  
 • Icon of All - All (18.2 MiB) [ ดาวน์โหลด 720 ครั้ง]
 • Icon of Cdsetup - Cdsetup (19.8 MiB) [ ดาวน์โหลด 731 ครั้ง]
 • Icon of Document - Document (3.9 MiB) [ ดาวน์โหลด 6098 ครั้ง]
 • Icon of ProjectExample - ProjectExample (917.0 KiB) [ ดาวน์โหลด 687 ครั้ง]
 • Icon of Slides - Slides (3.0 MiB) [ ดาวน์โหลด 742 ครั้ง]

อบรมครูภาษา C# รอบที่ 1

ซอฟต์แวร์

เอกสารและสื่อการจัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์

เอกสาร

สื่อการสอน Graphic