ดาวน์โหลด

อบรม C#

 • Icon of GroupA GroupA - [10]
  •  
 • Icon of GroupB GroupB - [10]
  •  
 • Icon of All - All (18.2 MiB) [ ดาวน์โหลด 720 ครั้ง]
 • Icon of Cdsetup - Cdsetup (19.8 MiB) [ ดาวน์โหลด 731 ครั้ง]
 • Icon of Document - Document (3.9 MiB) [ ดาวน์โหลด 6091 ครั้ง]
 • Icon of Index - Index (3.8 KiB) [ ดาวน์โหลด 882 ครั้ง]
 • Icon of ProjectExample - ProjectExample (917.0 KiB) [ ดาวน์โหลด 687 ครั้ง]
 • Icon of Slides - Slides (3.0 MiB) [ ดาวน์โหลด 742 ครั้ง]

สื่อประกอบคู่มือครู

 • Icon of MediaIt-M1 สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.1 - MediaIt-M1 (51.6 MiB) [ ดาวน์โหลด 1763 ครั้ง]
 • Icon of MediaM2 สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.2 - MediaM2 (27.3 MiB) [ ดาวน์โหลด 1501 ครั้ง]
 • Icon of Mediateacherguidem3 สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.3 - Mediateacherguidem3 (26.4 MiB) [ ดาวน์โหลด 1646 ครั้ง]
 • Icon of PassManual-ICT-M1-M3 รหัสผ่านในการเปิดไฟล์สือคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1-3 - PassManual-ICT-M1-M3 (705.0 B) [ ดาวน์โหลด 1209 ครั้ง]
   

สื่อการสอน Graphic

อบรมครูภาษา C#

   

โปรแกรม

เอกสารและสื่อการจัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์

   

เอกสาร