โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแทน            มูลนิธิฯ สอวน. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมเข้มที่ สสวท. ถ้านักเรียน คนใดสนใจ ขอให้ติดต่อ กับฝ่ายแนะแนวหรือฝ่ายวิชาการ Read More.