ปิดรับสมัครครูเข้ารับอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยสาขาคอมพิวเตอร์จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทาง http://oho.ipst.ac.th