คู่มือครูฉบับร่าง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ คู่มือครู, ดาวน์โหลด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • Icon of Combasic - Combasic (265.4 KiB) [ ดาวน์โหลด 166 ครั้ง]
 • Icon of Combasic - Combasic (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 92 ครั้ง]
 • Icon of Trnp2 - Trnp2 (1.4 MiB) [ ดาวน์โหลด 126 ครั้ง]
 • Icon of Trnp2 - Trnp2 (261.0 B) [ ดาวน์โหลด 72 ครั้ง]
 • Icon of Trnp3 - Trnp3 (249.2 KiB) [ ดาวน์โหลด 102 ครั้ง]
 • Icon of Trnp3 - Trnp3 (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 68 ครั้ง]
 • Icon of Trnp4 - Trnp4 (674.8 KiB) [ ดาวน์โหลด 97 ครั้ง]
 • Icon of Trnp4 - Trnp4 (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 76 ครั้ง]
 • Icon of Trnp5 - Trnp5 (138.7 KiB) [ ดาวน์โหลด 93 ครั้ง]
 • Icon of Trnp5 - Trnp5 (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 63 ครั้ง]
 • Icon of Trnp6 - Trnp6 (371.4 KiB) [ ดาวน์โหลด 99 ครั้ง]
 • Icon of Trnp6 - Trnp6 (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 80 ครั้ง]