คู่มือครูฉบับร่าง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ คู่มือครู, ดาวน์โหลด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • Icon of Combasic - Combasic (265.4 KiB) [ ดาวน์โหลด 196 ครั้ง]
 • Icon of Combasic - Combasic (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 101 ครั้ง]
 • Icon of Trnp2 - Trnp2 (1.4 MiB) [ ดาวน์โหลด 139 ครั้ง]
 • Icon of Trnp2 - Trnp2 (261.0 B) [ ดาวน์โหลด 78 ครั้ง]
 • Icon of Trnp3 - Trnp3 (249.2 KiB) [ ดาวน์โหลด 111 ครั้ง]
 • Icon of Trnp3 - Trnp3 (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 80 ครั้ง]
 • Icon of Trnp4 - Trnp4 (674.8 KiB) [ ดาวน์โหลด 110 ครั้ง]
 • Icon of Trnp4 - Trnp4 (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 80 ครั้ง]
 • Icon of Trnp5 - Trnp5 (138.7 KiB) [ ดาวน์โหลด 116 ครั้ง]
 • Icon of Trnp5 - Trnp5 (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 70 ครั้ง]
 • Icon of Trnp6 - Trnp6 (371.4 KiB) [ ดาวน์โหลด 108 ครั้ง]
 • Icon of Trnp6 - Trnp6 (260.0 B) [ ดาวน์โหลด 87 ครั้ง]