Skip to main content

สื่อประกอบคู่มือครูชั้น ม.4

ไฟล์จะมีรหัสผ่าน   โปรดศึกษาคำแนะนำการใช้ในคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ชั้น ม.4 

ดาวน์โหลดที่นี่

[ddownload id=”3588″]

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24 พ.ค. 61