ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย 4 คน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน ประกอบด้วย (ภาพ จากขวามาซ้าย)
นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา
นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นายภูมิรพี ลือนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
นายธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

9


พร้อมด้วย หัวหน้าทีม ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม อ.ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
และผู้จัดการทีม อ.พรพิมล ตั้งชัยสิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

ผู้สนใจติดตามการแข่งขันได้ที่ http://www.ioi2014.org/