ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย 4 คน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน ประกอบด้วย (ภาพ จากขวามาซ้าย)
นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา
นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นายภูมิรพี ลือนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
นายธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ


พร้อมด้วย หัวหน้าทีม ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยหัวหน้าทีม อ.ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
และผู้จัดการทีม อ.พรพิมล ตั้งชัยสิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

ผู้สนใจติดตามการแข่งขันได้ที่https://www.ioi2014.org/

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222