ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014 (IOI2014) อย่างเป็นทางการ ทีมไทยได้สองเหรียญทอง สองเหรียญทองแดง ดังนี้

  • นายธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรีญทอง
  • นายภูมิรพี ลือนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรีญทอง
  • นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรีญทองแดง
  • นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา เหรีญทองแดง

มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 81 ประเทศ ผู้แข่งขัน 311 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยทุกท่าน และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณาจารย์ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222