สื่อประกอบคู่มือครูชั้น ม.4

ไฟล์จะมีรหัสผ่าน   โปรดศึกษาคำแนะนำการใช้ในคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  ชั้น ม.4 

ดาวน์โหลดที่นี่

[ddownload id=”3588″]

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24 พ.ค. 61

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222