การประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความความรู้ ครูแกนนำ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2547 และ วันที่ 15-19 มีนาคม 2547 [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”8″ Read More.

ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย2009

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2552 [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”7″ sort_by=”order” order_by=”asc” compuct_album_column_number=”5″ compuct_albums_per_page=”30″ compuct_album_title=”hover” compuct_album_view_type=”thumbnail” Read More.

การแข่งขันเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom ครั้งที่ 1

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

การแข่งขันเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom ครั้งที่ 1 [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”6″ sort_by=”order” order_by=”asc” compuct_album_column_number=”5″ compuct_albums_per_page=”30″ Read More.

การประชุมปฏิบัติการอบรมครูหลักสูตร การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2553 ณ โรงแรมโรยัลเบญจา [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”5″ sort_by=”order” order_by=”asc” compuct_album_column_number=”5″ compuct_albums_per_page=”30″ Read More.

อบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียและจัดการเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”4″ Read More.

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขชุดอบรมการโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขชุดอบรมการโปรแกรมภาษาซีชาร์ป ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ Read More.

การอบรมครูนันทนาการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมหัวหินมันตรารีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”1″ sort_by=”order” Read More.