สื่อดิจิทัล

การใช้สื่อดิจิทัลสำหรับแทบเล็ต

สาขาคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาสื่่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผู้ใช้สามารถใช้มือถือหรือแทบเล็ตสแกน qrcodeเพื่อดาวน์โหลดสื่อดิจิทัลมาใช้งานได้ทันที ดังนี้

**หมายเหตุ อุปกรณ์ของท่านต้องรองรับไฟล์ flash

 

game1  

เกมแก้ปัญหา 1 พาของสามสิ่งข้ามฝั่ง

เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

URL:http://oho.ipstweb.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game1.swf

     
game2  

เกมแก้ปัญหา 2 พากันข้ามฝั่ง
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

URL:http://oho.ipstweb.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game2.swf

     
game3  

เกมแก้ปัญหา 3 พ่อมด…แม่มด
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipstweb.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game3.swf

     
game4  

เกมแก้ปัญหา 4 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 1
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

URL:http://oho.ipstweb.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game4.swf

     
game5  

 

เกมแก้ปัญหา 5 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 2
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipstweb.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game5.swf 

 

 

     
game6  

เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 8 เหรียญ
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipstweb.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game6.swf 

     
game7  

เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 9 เหรียญ
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipstweb.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game7.swf 

     
     
game8  

รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

URL:http://oho.ipstweb.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/basic_flowchart.swf