แนะนำหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, บทเรียน, แบบเรียน-คู่มือครู

 

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ขอแนะนำหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือเรียน แบบฝึกทักษะและคู่มือครู ซึ่งมีรูปเล่มที่ทันสมัย สวยงาม เนื้อหามีคุณภาพ จากผู้เขียนที่มีประสบกาณ์สูง ราคาประหยัด

ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก ไปประกอบการสั่งซื้อโดย ติดต่อ สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่

องค์การค้าของ สกสค. 
2249 ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-538-3021 , 02-538-3033  ต่อ 513-517 
โทรสาร 02-530-2026-28

 ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก 

รายชื่อหนังสือ