แนะนำหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ขอแนะนำหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือเรียน แบบฝึกทักษะและคู่มือครู ซึ่งมีรูปเล่มที่ทันสมัย สวยงาม เนื้อหามีคุณภาพ จากผู้เขียนที่มีประสบกาณ์สูง ราคาประหยัด

ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก ไปประกอบการสั่งซื้อโดย ติดต่อ สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่

องค์การค้าของ สกสค. 
2249 ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-538-3021 , 02-538-3033  ต่อ 513-517 
โทรสาร 02-530-2026-28

 ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก 

รายชื่อหนังสือ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222