ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2552

เขียนโดย เมื่อ . หัวข้อ บทความ

  • Views 0

 

ประวัติผู้แทนประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2552

นายวิสิฐ ภัทรนุธาพร
ชั้น ม.6
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
นายอาภาพงศ์ จันทร์ทอง
ชั้น ม.6
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
นายพศิน มนูรังษี
ชั้น ม.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นางสาวทักษพร กิตติอัครเสถียร
ชั้น ม.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร