ตัวอย่างโครงงาน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

โครงงานปี:  2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550


โครงงาน ปี 2545

บูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บูรณาการระหว่างวิชาชีววิทยาและวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บูรณาการระหว่างวิชาฟิสิกส์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานคอมพิวเตอร์

 

โครงงาน ปี 2546
ตัวอย่างโครงงาน ปี 2546

 

โครงงาน ปี 2547

 

โครงงาน ปี 2548

 

โครงงาน ปี 2549

 

โครงงาน ปี 2550

อบรมวันที่ 25-29 มิ.ย 2550

อบรมวันที่ 24-26 สิงหาคม 2550

Tags: