Posts Tagged ‘ประชุมวิชาการ’

ขอเชิญวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ร่วมประชุมวิชาการ CTEF2016 โดย สสวท. สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ฟรี

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

       สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมเชิงวิชาการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต: Conference for Thailand Education Future(CTEF2016) ในหัวข้อ "ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพเรียนรู้" ในวันที่ Read More.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการการศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2016)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมเชิง ปฏิบัติการ (CTEF2015) วันที่ 24-25 มิ.ย 59 ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ www.ku.ac.th/ctef2016        Teach Efficiently, Learn Effectively Read More.

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน CTEF2015

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมงาน ctef2015 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่  http://ku.ac.th/ctef2015/listname.html

ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่ออนาคต”

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมเชิง ปฏิบัติการ (CTEF2015) วันที่ 23-24 ก.ค 58 ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ www.ku.ac.th/ctef2015        ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างเยาวชนยุคใหม่ที่มีความ เข้มแข็งทางปัญญา มีความสนใจใฝ่รู้ และมีทักษะการแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  Read More.