สนามแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2548
ณ ศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT แห่งชาติ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า กรุงเทพฯ

ภารกิจ
แต่ละทีมจะต้องพลิกประตูกลให้มีสีของฝ่ายตนเอง ทีมใดได้คะแนนจากการพลิกประตูกลเป็นสีของฝ่ายตนมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะ

เงื่อนไขการแข่งขัน
1. การแข่งขัน จะแข่งครั้งละ 2 ทีม ตามลำดับในตารางการแข่งขัน โดยมีการจับสลากเลือกจุดปล่อยหุ่นยนต์ และสุ่มประตูกลซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 12 ประตู มีเวลาเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน 2 นาที และมีเวลาแข่งขัน 5 นาที
2. ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถแก้ไขหรือดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่ได้
3. สนามการแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 120 ซ.ม. ยาว 240 ซ.ม. โดยมีลักษณะดังเอกสารแนบ ขนาดหุ่นยนต์ มีขนาดไม่เกินด้านกว้าง 30 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม และสูง 13-25 ซ.ม.
4. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันปล่อยหุ่นยนต์ด้วยตนเอง หลังจากนั้นแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธิแตะต้องหุ่นยนต์ใด ๆ ในสนามอีก ยกเว้นแต่ต้องการเริ่มต้นใหม่ หากแตะตัวหุ่นแล้ว ทางกรรมการจะถือว่าเป็นการขอเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าขอเริ่มต้นใหม่คะแนนจะติดลบครั้งละ 1 คะแนน ยกเว้นเสียแต่ว่าจะเกิดจากเหตุอันสมควร เช่น หุ่นยนต์ชนกัน ในกรณีนี้กรรมการจะอนุญาตให้นำหุ่นยนต์ไปเริ่มต้นใหม่ทั้งสองฝ่าย
5. เมื่อมีการขอเริ่มต้นใหม่ หุ่นยนต์จะต้องถูกปล่อยทันที หากหุ่นยนต์อยู่ที่จุดเริ่มต้นเกิน 5 วินาที คะแนนจะติดลบ 1 คะแนน
6. กรณีหุ่นยนต์ทั้งสองเดินชนกัน เกินเวลา 3 วินาที กรรมการจะยกธงและให้ผู้แข่งขันนำหุ่นยนต์มาไว้ที่จุดเริ่มต้น แล้วกรรมการจะพลิกประตูกลให้เป็นสีเดิมก่อนการยกหุ่นยนต์ออก

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนประตูกล ประตูละ 1 คะแนน การนับคะแนนจะพิจารณาจากสีของประตูกลที่อยู่ด้านบน

 

  ภาพวีดิโอเทปการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ปี 2548