สนามแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2547
ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรุงเทพฯ

หน่วยจารชนพิทักษ์จักรวาล (Men In Black)

   ภารกิจ
องค์การหน่วยจารชนพิทักษ์จักรวาล(Men In Black) ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้ลี้ภัยชาวพีวี ซึ่งขณะนี้ถูกปิดล้อมอยู่บนดาวพีบุส องค์การมอบภาระกิจให้ท่านทำการโปรแกรมยานขนส่งอวกาศ ลำเลียงอาหาร และยาไปส่งที่ดาวพีบุสนี้ โดยต้องฝ่าด่านปิดล้อมเข้าไปให้ถึงตำแหน่งที่ผู้ลี้ภัยอยู่ให้ได้มากที่สุด ผู้ใดสามารถส่งกล่อง บรรเทาทุกข์ไปถึงและเยอะที่สุดถือว่าประกอบภารกิจสำเร็จ ใครทำได้จะได้โล่กล้าหาญ

   เงื่อนไขการแข่งขัน

 1. การแข่งขัน จะแข่งครั้งละ 2 ทีม ตามกำหนดในตารางการแข่งขัน (กำหนดการแข่งขันและ ตารางการแข่งขันจะประกาศให้ทราบก่อน)
 2. การแข่งขันจะเริ่มต้นด้วยการจับสลากเลือกสีของฐานปล่อยยานอวกาศ เวลาในการเตรียมตัวในการแข่งขัน 2 นาที และเวลาแข่งขัน 5 นาที
 3. ผู้เข้าแข่งขันเริ่มต้นปล่อยยานอวกาศที่ฐานสีใด จะต้องข้ามสนามทุ่นระเบิดควอนตัมสีนั้น โดยใจกลางสนามนั้นจะมีกล่องบรรเทาทุกข์อยู่ กล่องบรรเทาทุกข์นี้จะปรากฏเมื่อมีการปล่อยยานอวกาศแล้ว ถ้ายานอวกาศได้กล่องบรรเทาทุกข์สีใดให้นำกล่องนั้นเดินไปตามทางรูหนอนอวกาศสีนั้น เพื่อที่จะเดินทางเข้าโซนที่สองซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานลี้ภัย และนำกล่องบรรเทาทุกข์ไปเก็บไว้ที่ฐานลี้ภัย (ฐานลี้ภัยจะเปลี่ยนทิศทางเมื่อมีการปล่อยยานอวกาศ) ใครเก็บกล่องบรรเทาทุกข์ใกล้ฐานลี้ภัยมากที่สุด จะได้คะแนนมาก หลังจากนั้น ยานอวกาศสามารถเก็บกล่องบรรเทาทุกข์ที่อยู่ตามห้วงอวกาศในพื้นที่โซนสอง มาเก็บไว้ที่ฐานลี้ภัยได้อีกด้วย
 4. ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถแก้ไขหรือดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่ได้
 5. ห้วงอวกาศเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 250 พาร์เซค (เซนติเมตร) ยาว 390 พาร์เซค โดยมีลักษณะดังแนบ ขนาดยานอวกาศ มีขนาดไม่เกินด้านกว้าง 30 พาร์เซค ด้านยาว 30 พาร์เซค และด้านสูง 25 พาร์เซค และขนาดของกล่องบรรเทาทุกข์ กว้าง 2 หน่วย(นิ้ว) และยาว 2 หน่วย
 6. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันปล่อยยานอวกาศด้วยตนเอง หลังจากนั้นแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธิแตะต้อง ยานอวกาศ ในห้วงอวกาศอีก ยกเว้นแต่ต้องการเริ่มต้นใหม่ หากแตะตัวยานอวกาศแล้ว ทางกรรมการ จะถือว่าเป็นการขอเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ โดยการเริ่มต้นใหม่จะมีจุดวางอยู่ 2 จุด คือ
  ++ ถ้าขอเริ่มต้นในโซนที่หนึ่ง จะเริ่มต้นใหม่ที่จุดปล่อยยานอวกาศหมายเลขหนึ่ง
  ++ ถ้าขอเริ่มต้นในโซนที่สอง จะเริ่มต้นใหม่ที่จุดปล่อยยานอวกาศหมายเลขหนึ่งหรือสองก็ได้
  ถ้าขอเริ่มต้นใหม่คะแนนจะติดลบครั้งละ 2 คะแนน ยกเว้นเสียแต่ว่าจะเกิดจากเหตุอันสมควร เช่น ยานอวกาศชนกัน ในกรณีนี้กรรมการจะอนุญาตให้นำยานอวกาศไปเริ่มต้นใหม่ทั้งสองฝ่าย
 7. กรณียานอวกาศชนกัน เกินเวลา 3 วินาที กรรมการจะยกธงแล้วให้ผู้แข่งขันนำยานอวกาศ มาไว้ที่จุดเริ่มต้นขึ้นอยู่กับว่าเกินการชนที่ตำแหน่งใด
การวิเคราะห์สนาม

  ชมวิดีทัศน์การแข่งขัน