สนามแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2545
ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรุงเทพฯ

   ภารกิจ
ผู้แข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมให้หุ่นยนต์ของตน เริ่มเดินจากจุดเริ่มต้นเพื่อไปชน แป้นให้ไฟติด เพื่อเปิดประตูเข้าสู่สนามแข่งขัน โดยเลือกวิธีเดินได้ 3 แบบคือเดินแบบง่ายที่สุด ไปอย่างไรก็ได้ไม่ต้องเกาะเส้นหรือเดินขึ้นสะพานสูง ซึ่งจะได้คะแนนน้อยที่สุด แบบเกาะเส้นได้คะแนนรองมา แบบเดินขึ้นสะพานสูงเป็นแบบที่ทุกทีมยอมเสี่ยงเพื่อต้องการคะแนนสูงสุด หุ่นยนต์ที่ใช้Setpper Motor จะมีปัญหาเรื่องกำลังแต่มีจุดเด่นเรื่องความแน่นนอน เมื่อสามารถเปิดประตูเข้าสู่สนามแข่งขันได้ ก็จะ ต้องเดินเกาะเส้นแล้วออกแบบตัวหุ่นยนต์ให้มีแขนไปเกาะ ลากกล่องรูปทรงลูกบาศก์ที่เป็นสีตามที่สุ่มได้ มาทิ้งให้ช่องของฝ่ายเราให้ได้ ครบ 4 กล่องก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ ถ้าระหว่างการแข่งขันมีปัญหาในการควบคุมหุ่นยนต์ สามารถขอนำหุ่นยนต์ออกมาแก้ไขโปรแกรมได้ อีก 1 ครั้ง แต่สามารถขอนำหุ่นยนต์มาเริ่มต้นใหม่ที่ตำแหน่งหน้าประตูได้ไม่จำกัดครั้ง ซึ่งก็จะถูกหักคะแนน
การวิเคราะห์สนาม

  ชมวิดีทัศน์การแข่งขัน