ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2548
ณ ศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT แห่งชาติ เซ็นทรัลเวิล์ดพลาซ่า กรุงเทพฯ

  ผลการแข่งขัน
      ชนะเลิศ ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
      รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนลำปางเทคโนโลยี จ.ลำปาง


 


  ภาพวีดิโอเทปการแข่งขัน
       การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กทม. ปี 2548
   สาขาคอมพิวเตอร์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)