ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 2547

  ผลการแข่งขัน
      ชนะเลิศ ทีมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
      รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ. ราชบุรี
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนพรหมศีรีพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช

   


  ภาพวิดีโอเทปการแข่งขัน
       การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กทม. ปี 2547
       การแข่งขันรอบคัดเลือกศูนย์นครราชสีมา ปี 2547
  สาขาคอมพิวเตอร์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)