ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2546

  ผลการแข่งขัน
      ชนะเลิศ ทีมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม จ. กรุงเทพฯ
      รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนศรีบุญานนท์ จ. นนทบุรี
      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนปากท่อวิทยา จ.ราชบุรี

   


  ภาพวีดีโอเทปการแข่งขัน
       การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กทม. ปี 2546
       การแข่งขันรอบคัดเลือกศูนย์นครราชสีมา ปี 2546
       การแข่งขันรอบคัดเลือกศูนย์นครราชสีมา ปี 2546
  สาขาคอมพิวเตอร์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)