ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2562(ioi2019)

จากการที่ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนประเทศไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31(ioi2019) ระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2562 ณ กรุงบากู โดยมีรายชื่อดังนี้

 • นายธนภูมิ เหล่าอรุณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
 • นายพงศพล พงศาวกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 • นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 
 • นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง 

โดยมีคณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย

 • ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม
 • ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม
 • อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้ช่วยหัวหน้าทีมดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 • นางสาวอรทัย เรืองสมบัติ สสวท. ผู้จัดการทีม

ผลการแข่งขันผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

 1. นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เหรียญเงิน
 2. นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญทองแดง
 3. นายพงศพล พงศาวกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทองแดง

การแข่งขันครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 87 ประเทศ นักเรียนรวม 327 คน

ioi2019, คอมพิวเตอร์โอลิมปิก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222