ติดต่อเรา

สาขาเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น 4 อาคาร 15 ปี สสวท.
เลขที่ 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

pkaew@ipst.ac.th
0-2392-4021 ต่อ 3406
0-2392-6628
http://oho.ipst.ac.th
https://www.facebook.com/oho.ipst
https://twitter.com/ohoweb

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222