กิจกรรมไอซีทีระดับประถมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

หนังสือเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ

 

โปรแกรมมิ่งไม่ยากอย่างที่คิด

สาขาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านเว็บไซต์ www.programming.in.th
เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป

735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222