เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล ด้วยตนเอง

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ tips

IPST-MicroBOX เรียนรู้ชุดกล่องสมองกล รุ่น IPST-MicroBOX ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  ได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/