วิดิทัศน์กิจกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ วิดิทัศน์กิจกรรม

วิดิทัศน์กิจกรรม

โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2550

 

 

จัดโดย สาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการประกวดโครงงาน ประจำปี พ.ศ. 2550

 

 

จัดโดย สาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน ณ.โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

 

จัดสร้างโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

bs00024a