Author: webmaster

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20

 

 

วทร21

หนังสือเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ

 

วิชา Graphic

 

 

 

หนังสือเรียนงานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์

covergraphic

 

 

อบรมภาษา C#

เอกสารประกอบการอบรมครูภาษา C#

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222