Author Archive

การประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความความรู้ ครูแกนนำ

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2547 และ วันที่ 15-19 มีนาคม 2547 [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”8″ Read More.

ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย2009

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2552 [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”7″ sort_by=”order” order_by=”asc” compuct_album_column_number=”5″ compuct_albums_per_page=”30″ compuct_album_title=”hover” compuct_album_view_type=”thumbnail” Read More.

การแข่งขันเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom ครั้งที่ 1

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

การแข่งขันเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom ครั้งที่ 1 [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”6″ sort_by=”order” order_by=”asc” compuct_album_column_number=”5″ compuct_albums_per_page=”30″ Read More.

การประชุมปฏิบัติการอบรมครูหลักสูตร การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2553 ณ โรงแรมโรยัลเบญจา [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”5″ sort_by=”order” order_by=”asc” compuct_album_column_number=”5″ compuct_albums_per_page=”30″ Read More.

อบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียและจัดการเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”4″ Read More.

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขชุดอบรมการโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขชุดอบรมการโปรแกรมภาษาซีชาร์ป ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ Read More.

การอบรมครูนันทนาการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ประมวลภาพกิจกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมหัวหินมันตรารีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”1″ sort_by=”order” Read More.

ผู้แทนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2556

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 (IOI2013) ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศออสเตรเลีย รายชื่อผู้แทนประเทศไทยดังนี้(จากซ้ายไปขวา) นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ    นายจิรายุ Read More.

Bubble Sort

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ          การเรียงลำดับวิธีนี้จะกระทำโดยการเปรียบเทียบค่าข้อมูลที่อยู่ติดกันทีละคู่ไปเรื่อยๆ ในกรณีเรียง ลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก ถ้าค่าแรกมีค่ามากกว่าค่าสองก็จะทำการสลับที่กัน โดยวิธีการนี้ จะทำให้ ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าลอยสูงขึ้นเรื่อยเหมือนฟองสบู่(bubble) ที่ลอยขึ้นที่สูง และข้อมูลที่น้อยที่สุดก็จะ อยู่ในต่ำแหน่งบนสุดของชุดข้อมูลจึงเรื่อยการเรียงลำดับวิธีนี้ว่า BUBBLE  SORT   Read More.