อีริคสันโชว์เทคโนโลยีอนาคต

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ข่าวไอที

 
กรุงเทพฯ–19 มี.ค.–อีริคสัน
อีริคสันได้ก่อตั้งโครงการทดลองเพื่อแสดงให้เห็นถึงโลกในอนาคตที่พวกเราสามารถเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับสังคมเครือข่าย หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Networked

อีริคสันโชว์เทคโนโลยีอนาคต Connected Window เชื่อมกระจกธรรมดาๆกับสังคมเครือข่าย Networked Society
Society มาตั้งแต่ปี 2010 โดยในงาน Mobile World Congress 2012 ปีที่แล้วอีริคสันได้นำเสนอโครงการ Connected Me เพื่อแสดงการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้ร่างกายของเราเป็นสื่อกลางในการถ่ายข้อมูลและเชื่อมต่อเช่นการส่งข้อมุลระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ เพียงการใช้มือสัมผัสกับอุปกรณ์เท่านั้น

ในงาน Mobile World Congress 2013 ปีนี้ อีริคสันได้นำเสนอ ผลงาน Connected Window หรือ Window of Opportunities ซึ่งเป็นโครงการทดลองในการเชื่อมต่อ applications ต่างๆกับ กระจกธรรมดาๆที่พวกเราใช้อยู่ทั่วโลก โดยอีริคสันได้แสดงการใช้งานผ่าน กระจกหน้าต่างจำนวนสี่บานในรูปแบบต่างดังต่อไปนี้

-บานที่หนึ่ง แสดงฟังค์ชั่นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยติดตั้ง แผงฟิล์มสวิตช์ควบคุมบนกระจก ที่จะเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆเช่น โคมไฟ หรือพัดลม โดยเราสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ทันที

-บานที่สอง แสดงวีธีการการปรับความโปร่งใสของกระจกให้มืดหรือสว่างขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษบนกระจกที่จะความคุมความเข้มและสีของสวนประกอบต่างๆภายในกระจก โดยความเข้มของสีกระจกนั้นสามารถปรับเปลี่ยนตามอุณหภูมิความร้อนหรือปริมาณแสงอาทิตย์ทีส่องมายังกระจกก็ได้

-บานที่สาม ใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ ฟิล์มโชลาร์เซลล์บนกระจก

-และที่บานสุดท้ายอีริคสันแสดงการเปลี่ยนกระจกธรรมดาให้เป็นเสาอากาศสำหรับช่วยส่งสัญญาณเครือข่ายบรอดแบนด์มือถือ โดยการติดตั้ง ฟิล์มเสาอากาศแบบใสที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายหลัก

นาย บัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ ของอีริคสันประเทศไทยได้กล่าวเสริมว่า ตัวอย่างดังกล่าวเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของเรา ที่ต้องการผลักดันโลกแห่งสังคมเครือข่าย หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Networked Society ที่ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มขอบเขตการครอบคลุมของเครือข่ายบรอดแบนด์มือถือในแหล่งชุมชนต่างๆ เราสามารถติดตั้ง Connected Window โดยการติดตั้ง ฟิล์มเสาอากาศแบบใสที่กระจกหน้าต่างของรถโดยสารประจำทาง ผู้โดยสารก็จะสามารถได้รับสัญญาณที่ดีในระหว่างเดินทางและรถคันนั้นก็จะกลายเป็นสถานนีย่อยช่วยส่งสัญญาณเครือข่ายขณะที่ผ่านไปยังสถานที่ต่างๆ และเรายังสามารถติดตั้ง Connected Window ตามกระจกหน้าต่างของตึกต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มสัญญาณเครือข่ายให้ดีขึ้นอีกด้วย