สื่อประกอบคู่มือครู

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ครู, คู่มือครู, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่3, สื่อประกอบ

Icon of MediaIt-M1 สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.1 - MediaIt-M1 (51.6 MiB) [ ดาวน์โหลด 2965 ครั้ง]

Icon of MediaM2 สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.2 - MediaM2 (27.3 MiB) [ ดาวน์โหลด 5147 ครั้ง]

Icon of Mediateacherguidem3 สื่อประกอบคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.3 - Mediateacherguidem3 (26.4 MiB) [ ดาวน์โหลด 4304 ครั้ง]