ผู้แทนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2556

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 (IOI2013)
ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศออสเตรเลีย

รายชื่อผู้แทนประเทศไทยดังนี้(จากซ้ายไปขวา)

  • นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ   
  • นายจิรายุ ลือเวศย์วณิช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   จ.นครปฐม       
  • นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล    โรงเรียนแสงทองวิทยา       จ.สงขลา
  • นายทศพร  แสงจ้า       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   จ.นครปฐม

 

โอลิมปิก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222