ผู้แทนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปี 2556

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

 

 

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 (IOI2013)
ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศออสเตรเลีย

 

นายจิรายุ ลือเวศย์วณิช   
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม

 

 


นายณัฐกุล กิจถาวร 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม

 

นายวรท เปรมตุ่น   
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
กรุงเทพฯ

 


นายสรวีย์ พรเจริญวาสน์  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ