ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการ Thailand ICT Excellence Award 2011

 

   สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Excellence Award 2011

ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่  www.tma.or.th

เปิดรับสมัครการส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2554

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222