ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการ Thailand ICT Excellence Award 2011

เขียนโดย fortune เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

 

   สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Excellence Award 2011

ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่  www.tma.or.th

เปิดรับสมัครการส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2554