การใช้งาน IPST MicroBox

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

IPST MicroBoxobj148geo472pg1p12

• ส่วนประกอบ

• ลายวงจร

– ลายวงจรสำหรับพริ้นทร์ลง PCB (พริ้นทร์แบบสองหน้า)

– ลายวงจรสำหรับดูรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ

• โปรแกรมที่ใช้

– AVR Studio

– WinAVR

– PonyProg2000

•      รายการอุปกรณ์แต่ละบอร์ดสำหรับประกอบเอง

•      คู่มือการใช้ IPST MicroBox

•      ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้กับ IPST MicroBox

 

 

 

 

 

Tags: , , ,