การประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความความรู้ ครูแกนนำ

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2547 และ วันที่ 15-19 มีนาคม 2547

[Best_Wordpress_Gallery type=”gallery” gallery_type=”album_compact_preview” theme_id=”1″ album_id=”8″ sort_by=”order” order_by=”asc” compuct_album_column_number=”5″ compuct_albums_per_page=”30″ compuct_album_title=”hover” compuct_album_view_type=”thumbnail” compuct_album_thumb_width=”120″ compuct_album_thumb_height=”90″ compuct_album_image_column_number=”5″ compuct_album_images_per_page=”30″ compuct_album_image_title=”none” compuct_album_image_thumb_width=”180″ compuct_album_image_thumb_height=”90″ compuct_album_enable_page=”1″ popup_fullscreen=”0″ popup_autoplay=”0″ popup_width=”800″ popup_height=”500″ popup_effect=”fade” popup_interval=”5″ popup_enable_filmstrip=”1″ popup_filmstrip_height=”50″ popup_enable_ctrl_btn=”1″ popup_enable_fullscreen=”1″ popup_enable_comment=”1″ popup_enable_facebook=”1″ popup_enable_twitter=”1″ popup_enable_google=”1″ popup_enable_pinterest=”0″ popup_enable_tumblr=”0″ watermark_type=”none” watermark_link=”http://web-dorado.com” watermark_text=”web-dorado.com” watermark_font_size=”20″ watermark_font=”Arial” watermark_color=”FFFFFF” watermark_opacity=”30″ watermark_position=”bottom-left” watermark_url=”http://biology.ipst.ac.th/wp-content/plugins/photo-gallery/images/watermark.png” watermark_width=”90″ watermark_height=”90″ show_search_box=”0″ search_box_width=”180″ popup_enable_info=”1″ popup_info_always_show=”0″ popup_enable_rate=”0″ popup_hit_counter=”0″]

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222